22 | 2012Le corse / U corsu

Le corse offre un exemple de politique linguistique originale en France, largement prise en charge par les institutions locales en liaison avec l’État. En raison de son statut particulier qui lui donne notamment compétence en matière de culture et d’environnement, la Collectivité territoriale de Corse (CTC) affirme l’importance de la langue comme lien social, richesse patrimoniale et ressort de développement. De son côté, l’État organise l’offre universelle d’enseignement du corse à l’école. Il s’agit d’entretenir et de renforcer un bilinguisme dont les bienfaits se font sentir dans l’ile, comme partout où il se manifeste.
Dans ces pages d’une grande acuité d’analyse, avant une présentation de la langue corse dans l’ensemble italique, sont abordées diverses problématiques où elle est aujourd’hui engagée : polynomie et orthographe, émergence d’une expression littéraire, intégration linguistique des immigrés, fonctionnement diglossique et socialisation… La formidable Banque de données Langue corse est le socle solide de tout travail à venir, qui recueille l’expérience quotidienne et les savoirs familiers des locuteurs.
Ce numéro est publié à la fois en français et en corse. On y verra l’occasion d’éprouver la proximité et l’intercompréhension des deux langues romanes, et la volonté commune à l’État et à la CTC de progresser vers un bilinguisme harmonieux.

 

U corsu hè un esempiu di pulitica linguistica uriginale in Francia, assai pigliata in carica da l’istituzione lucale, in leia cù u Statu. Per via di u so statutu particulare chì li dà sopratuttu cumpetenze in fatti di cultura è d’ambiente, a Cullettività territuriale di Corsica (CTC) porta altu l’impurtanza di a lingua cum’è ligame suciale, ricchezza patrimuniale è molla à prò di u so sviluppu. Per contu soiu, u Statu mette in ballu l’ufferta universale d’insignamentu di u corsu à a Scola. Si tratta d’intratene è di rinfurzà un bislinguisimu chì i so benefizii sò palesi in l’isula cum’è in altrò duve ellu hè mossu.
In ste pagine d’una grande fi
nezza d’analisi, manzu à una presentazione di a lingua corsa in u so inseme italicu, saranu accustate varie prublematiche duve ella hè oghje impegnata : pulinumia è urtugrafia, sboccu d’una spressione literaria, integrazione linguistica di l’immigranti, funziunamentu diglossicu è sucialisazione... Propiu tremenda, a banca di dati in lingua corsa chì racoglie a sperienza ghjurnalaghja di i sapè famiglievuli di i lucutori serà u fundamentu forte d’ogni travagliu à vene.
Stu numeru hè publicatu attempu in francese è in corsu. Ci videremu a vicinanza è l’interca-piscitura di duie lingue rumaniche è a vulintà sparta à u Statu cum’è à a CTC d’avvià si versu un bislinguisimu appaciatu.

Ce numéro de Langues et Cité est publié avec le concours de la Collectivité territoriale de Corse. Il donne à voir la proximité de deux langues romanes et illustre le principe d’intercompréhension entre langues apparentées.

Hè publicatu stu numaru di Langues et Cité incù a cullaburazione di a Cullettività Territuriale di Corsica. Mette à palesu a vicinanza di duie lingue rumanze è schjarisceprincipiu d’intercapiscitura frà lingue apparentate.